Nektes å handle bitcoin gjennom Nordea

En fersk dom fra Oslo tingrett konkluderer med at bitcoinveksler Sturle Sunde får ikke handle bitcoin gjennom Nordea.

Sturle Sunde er en av Norges største vekslere av bitcoin, og ifølge Nordea var det i fjor opptil 1400 transaksjoner i måneden gjennom hans konto, som alle gjaldt kjøp og salg av bitcoin.DN skriver at banken bestemte seg høsten 2017 for å avslutte kundeforholdet på grunn av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering.Ifølge avisen viste oogså banken til opplysninger fra politiet om at Sunde ikke krever at bitcoinkundene hans må identifisere seg.Sturle Sunde krevde at Nordea gjenopprettet kundeforholdet for selskapet Bitmynt as, og da banken nektet svarte han men å saksøke Nordea.Nå har Oslo tingrett konkludert i saken og kommet frem til at Sunde ikke får medhold, skriver DN.– Retten er etter en samlet vurdering ikke i tvil om at risikoen for hvitvasking og transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger er klart forhøyet med handel med bitcoin selv om bitcoinhandel nå også i stor grad gjøres med legitime formål, heter det i dommen, ifølge avisen.