Linus Sundahl-Djerf

NorAm Drilling Company er fortsatt i lånetrøbbel

Til tross for bedre marked, må John Fredriksen-dominerte NorAm Drilling Company på nytt be kreditorene om lånelettelser

NorAm Drilling Company, landriggselskapet der John Fredriksen er største eier gjennom Geveran Trading, sliter fortsatt med å overholde forpliktelsene overfor kreditorene etter å ha blitt knallhardt rammet av oljekrisen som slo inn med full styrke i 2014Rett før nedturen satte inn for alvor, nærmere bestemt 6. juni 2014, utstedte selskapet et senior sikret obligasjonslån med løpetid på fem år og en fast kupongrente på 9,0 prosent.Totalt utestående beløp er 97 millioner dollar, tilsvarende 776 millioner kroner.Timingen for utstedelsen kunne ikke vært mye verre. På grunn av markedsforholdene som bare har blitt dårligere og dårligere, har selskapet flere ganger sett seg nødt til å be om midlertidige lettelser i betingelsene knyttet til lånet.I juni i fjor fikk selskapet obligasjonseierne til å gå med på midlertidige lettelser i betingelsene knyttet til egenkapitalandel og likviditet, samt fritak for betaling av avdrag på datoene for rentebetaling i juni og desember 2017. Som kompensasjon for lettelsene som skulle vare frem til 1. januar 2018, fikk obligasjonseierne en engangsutbetaling på 1,2 millioner dollar.Med bakgrunn i den rådende oljeprisen, viste det seg at de finansielle betingelsene i låneavtalen fortsatte å være under press, og selskapet konkluderte rett før jul i fjor at det ville være i brudd med lånebetingelsene også hele 2018.Derfor måtte landriggselskapet på nytt gå til obligasjonseierne for å be om ytterligere lettelser.Det nye forslaget innebar fritak fra betingelsene knyttet til egenkapitalandel og minimumslikviditet i perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018, før de igjen skulle få effekt.Mot en kompensasjon på 200.000 dollar, gikk obligasjonseierne med på lettelsene som innebar at kravet til egenkapitalandel ble redusert til 25 prosent, fra tidligere 35 prosent, og at kravet til minimumslikviditet ble redusert fra ti til fem millioner dollar.Frir på nyttFredag, selv etter at oljeprisen har steget formidabelt siden bunnen i 2016, måtte selskapet igjen erkjenne at det vil være i brudd med lånebetingelsene knyttet til egenkapitalandel og minimumslikviditet for resten av året, og innkaller derfor til nok et obligasjonseiermøte.I tillegg fører «de rådende markedsforholdene» til at selskapet vil få vanskeligheter med å betale seks millioner dollar – 48 millioner kroner – i avdrag på rentebetalingsdatoen 3. juni.Kontantbeholdningen skal imidlertid strekke til for at selskapet skal klare å betale rentene.Forslaget til obligasjonseierne denne gangen er at kravet til egenkapitalandel reduseres til 23,5 prosent fra 35 prosent fra og med 1. juli til og med 1. januar 2019, og at kravet til minimumslikviditet – som tidligere – reduseres fra ti til fem millioner dollar.Når det gjelder avdraget, ønsker selskapet å slippe å betale dette på den opprinnelige datoen, men foreslår i stedet å betale et engangsavdrag på to millioner dollar pluss påløpte renter den 31. juli, samt de resterende fire millionene på lånets forfallsdato sammen med resten av det utestående lånebeløpet.I likhet med forrige gang, foreslås en engangsutbetaling på 200.000 dollar som kompensasjon til obligasjonseierne dersom de godkjenner forslaget som skal stemmes over på møtet 25. mai i kontorlokalene til Nordic Trustee i Oslo.Selskapet opplyser at det allerede har støtte fra eiere som representerer mer enn to tredjedeler av de utestående obligasjonene.Redusert underskuddNorAm Drilling eier og opererer ni avanserte landrigger i USA. Alle var i drift i Permian-bassenget ved utgangen av fjerde kvartal, og selskapet økte inntektene fra 11,3 millioner dollar i fjerde kvartal 2016 til 17,2 millioner dollar til fjerde kvartal i fjor.For året som helhet økte inntektene til 63,5 millioner dollar, fra 39,4 millioner dollar i 2016.På driften leverte selskapet et overskudd på 0,6 millioner dollar i fjerde kvartal, mot et tap på 3,8 millioner dollar i samme periode året før.Bunnlinjen endte med underskudd på 2,2 millioner dollar, dog etter en betydelig forbedring fra fjerde kvartal 2016 da selskapet leverte et underskudd på 8,3 millioner dollar.Bedre rater-Vi mener vi har sterke relasjoner og driftsmessig omdømme blant tier 1-kunder, og vi vil fortsette å være en foretrukket tilbyder på grunn av vår drift- og sikkerhets «track reckord», høyt kompetente stab og velholdte høyspesifikasjonsutstyr. Vi venter å kapitalisere på disse sterke egenskapene gjennom premium kontraktsbetingelser i den forbedrede og forventede oppgangssyklusen, skrev selskapet i rapporten for fjorårets fjerde kvartal som ble publisert i mars.- Dagratene som begynte å styrke seg i sent fjerde kvartal 2016 og har fortsatt med det gjennom 2017, er fortsatt rundt 25-30 prosent under nivået vårt fra toppen sent i 2014. Vi venter at dagratene vil fortsette å bli bedre i 2018, til tross for at det er estimert at det fortsatt er rundt 200 stillestående 1500hp AC drive-rigger som kan bli oppgradert og må bli absorbert av markedet igjen, het det videre i rapporten.John Fredriksens Geveran Trading eide ved utgangen av fjoråret 58,07 prosent av aksjene i selskapet, mens Astrup-selskapet Pactum eide 19,96 prosent.Tredje største eier på daværende tidspunkt var det skipseiende selskapet til John Fredriksen, Ship Finance, med 4,49 prosent av aksjene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også