Nordic Capital lukker fond - fikk inn 41 milliarder

Skal investere mer i blant annet helsetjenester og betalingsløsninger.

Nordic Capital melder mandag at det har lukket fondet Nordic Capital Fund IX på rett over 4,3 milliarder euro, noe som tilsvarer om lag 41 milliarder norske kroner.Fondet ble betydelig overtegnet etter stor interesse fra både etablerte og nye investorer, og midlene som ble hentet inn overgikk det opprinnelige målet med 23 prosent.35 prosent av investorene er offentlige og private pensjonsfond, om lag 20 prosent er statlige fond. Fond av fond, såkalte «family offices» - selskaper som investerer store familieformuer – og finansinstitusjoner utgjør 15 prosent hver av investorbasen til det nye fondet.- Nordic Capitals dokumenterte fokuserte investeringsstrategi, erfarne team og sterke resultater, kombinert med kulturen for sterke partnerskap med våre investorer, har tiltrukket en gruppe med «blue chip»-investorer, sier Kristoffer Melinder, administrerende partner i Nordic Capital.Det nye fondet vil fokusere på fem kjernesektorer; Helsetjenester, finansielle tjenester, teknologi og betalingsløsninger, konsumentvarer, og industrielle varer og tjenester.Hovedfokuset vil ligge på Norden, men det vil også bli investert i utvalgte forretninger ellers i Europa.Sterke resultaterFondet har allerede gjort tre investeringer hittil i 2018.Disse er European Dental Clinics Group, oftalmologi-kjeden Ober Scharrer og mobilbetalingselskapet Trustly.-VI ser frem til å fortsette Nordic Capitals suksessrike «track record» med å støtte høykvalitetsforretninger i våre kjernesektorer- og områder for å oppnå bærekraftig suksess gjennom å fokusere på positiv transformativ vekst og driftsforbedring på selskapsnivå, sier Melinder.Han forteller at porteføljeselskapene, under Nordic Capitals eierskap, i snitt har økt salget med åtte prosent og driftsresultatet før av- og nedskrivninger med 13 prosent (EBITDA) årlig de siste 20 årene.Tok Saferoad på børs2017 omtales som et rekordår for Nordic Capital.I løpet av året tok fondet gevinst i fire investeringer, derav et rent salg og tre børsnoteringer.Et av selskapene som ble børsnotert var trafikksikring- og infrastrukturselskapet Saferoad som ble notert i Oslo for omtrent ett år siden.Saferoad ble forøvrig gjenstand for et bud fra det norske oppkjøpsfondet FSN Capital i forrige uke.Les også: Knallbud på Saferoad


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også