DNB, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken og SEB har bestemt seg for å samarbeide for å vurdere mulighetene for å etablere en nordisk kjenn-din-kunde-infrastruktur, som i en første fase skal betjene store og mellomstore nordiske bedriftskunder.Det opplyser bankene i en pressemelding torsdag. - De siste årene er overholdelse av kravene for behandling av kundedata blitt en kritisk faktor i arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Bankkundene opplever imidlertid at det er en tidkrevende prosess å fremskaffe nødvendige opplysninger og at denne ofte involverer mange banker og ulike formater. Ineffektive kjenn-din-kunde-prosesser påvirker også bankene negativt gjennom økt transaksjonstid, mer omfattende administrasjon og høyere risiko, heter det i meldingen. Vil etablere felles selskap Bankene vil etablere et felles selskap, Nordic KYC Utility, opplyses det. Selskapet skal ha som oppgave å utvikle en effektiv, sikker og kostnadseffektiv nordisk kjenn-din-kunde-infrastruktur. Selskapet vil være eiet og kontrollert av de deltagende bankene.- Initiativet vil bidra til å skape en sunn finanssektor, forhindre økonomisk kriminalitet og beskytte kunder og samfunnet.Opprettelsen av selskapet er betinget av godkjennelse av EU-kommisjonen i henhold til EUs fusjonsforordning, og selskapet forventes å bli etablert i andre halvdel av 2018.