Norway Royal Salmon kjøper 300.000 egne aksjer

Blar opp 55 millioner kroner. 

Børs

Norway Royal Salmon (NRS) har ifølge en melding benyttet sin rett til å kjøpe 300.000 egne aksjer.Ifølge selskapet ble kjøpet gjort til en kurs på 184 kroner, tilsvarende 55,2 millioner kroner. Samtidig blir eksisterende Total Return Swap redusert med tilsvarende antall aksjer.  Etter denne transaksjonen eier NRS 363.189 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 1.475.377 egne aksjer, tilsvarende totalt 4,22 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

norway royal salmon
Nyheter
Børs