Økokrim henlegger etterforskning av Sevan Drilling og Sevan Marine

Sevan Driller. Foto: Sevan.

Økokrim har henlagt korrupsjonsetterforskingen av Sevan Drilling ASA, Sevan Marine ASA og en tidligere leder i Sevan Marine ASA, ifølge meldinger fra selskapene og Økokrim fredag.Etterforskingen, som ble iverksatt i 2015, gjaldt mistanker om bestikkelser i Brasil.Økokrim har etterforsket betalinger knyttet til agentavtaler inngått i forbindelse med selskapenes avtaler med det statlige brasilianske oljeselskapet Petrobras.Under etterforskingen har Økokrim fått betydelig assistanse fra blant andre myndigheter i Sveits, Brasil, Monaco og Portugal.Økokrim henla mistanken mot en annen tidligere leder i Sevan Marine ASA i fjor sommer.- Utenlandsetterforskingen i denne saken har vært tidkrevende, blant annet fordi det var nødvendig å innhente kontoopplysninger fra flere land. En rekke avhør er gjennomført, og et sentralt utenlandsk vitne ble avhørt i februar i år. Etter en samlet vurdering av etterforskingsmaterialet, er konklusjonen at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale. Med dagens henleggelser er saken henlagt etter bevisets stilling for de som har vært under etterforsking av Økokrim i denne saken, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim i en kommentar.