Orkla fortsetter tilbakekjøpene

Det samme gjør XXL og Stolt-Nielsen. Og: Hexagon Composites er i gang.

XXL har som en del av sitt tilbakekjøpsprogram i dag kjøpt 32.500 egne aksjer til kurs 73,96 kroner, går det frem av en børsmelding.Etter dette eier XXL 756.690 egne aksjer, tilsvarende 0,54 prosent av utestående aksjer i selskapet.Samtidig har Orkla kjøpt 650.000 egne aksjer til snittkurs 74,0963 kroner, og er etter dette oppe i 8.291.933 aksjer.Videre har Hexagon Composites innledet sitt nye tilbakekjøpsprogram med å kjøpe 33.500 egne aksjer til snittkurs 20,82 kroner, noe som bringer beholdningen av egne aksjer opp i 1.199.575.Til slutt har Stolt-Nielsen kjøpt 13.000 egne aksjer til snittkurs 113,0525 kroner.Sistnevnte har nå 9.908.176 egne aksjer, tilsvarende 15,45 prosent av utstedte aksjer.