PCI Biotech samarbeider i Canada

PCI Biotech inngår et forskningssamarbeid med et canadisk selskap.

PCI Biotech melder om et forskningssamarbeid med canadiske IMV Inc. Det opplyses at partene vil vurdere kompatibiliteten av deres respektive teknologier og vurdere potensiell immunogenisitet og terapeutiske fordeler med in vivo-studier.Det vil bli vurdert et videre samarbeid basert på resultatene.