PGS Geophysical anker

PGS Geophysical anker avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett knyttet til krav mot GC Rieber Shipping-selskap.

Børs

PGS Geophysical anker ifølge en melding avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett knyttet til et krav på rundt ni millioner euro mot GC Rieber Shipping-selskapet Armada Seismic Invest II.Gulating Lagmannsrett har tidligere avvist anken fra PGS.Videre går det frem at Armada vil fortsette å forsvare seg mot kravet i Høyesterett.

pgs
rieber shipping
Nyheter
Børs