Prosafe har levert motanke

Prosafe har levert motanke i forbindelse med Safe Scandinavia. 

Børs

Den 8. mars 2018 ble det kjent at Prosafe hadde vunnet rettssaken mot Westcon Yards angående konvertering av Safe Scandinavia. Stavanger tingrett besluttet at Westcon må betale tilbake Prosafe 344 millioner kroner, og i tillegg dekke renter og 10,6 millioner i saksomkostninger. I begynnelsen av april opplyste Westcon-sjef Arne Birkeland til at selskapet hadde bestemt seg for å anke, og Prosafe bekreftet anken 19. april 2018.Prosafe informerer mandag i en børsmelding at de har levert en motanke.

prosafe
safe scandinavia
westcon yards
Nyheter
Børs