Remøy sikter mot børs med Olympic Subsea

Stig Remøys Olympic Subsea varsler grep for å rendyrke satsingen innen subsea- og fornybar energi.

Børs

- Vi har klare ambisjoner og tydelige planer for den videre satsingen innen subsea- og fornybar energi, sier styreleder Stig Remøy i Olympic Subsea til Hegnar.noOlympic Shipping gikk i fjor vinter gjennom en omfattende restrukturering og resultatet ble Olympic Subsea som eier en flåte på 11 subsea-skip som opererer innen segmentene for subsea- og fornybar energi.«Vi er overbevist om at nøkkelen til videre vekst og suksess ligger i å være et ledende rederi innen fornybar energi og subsea», skriver Remøy i årsrapporten til Olympic Subsea som ble lagt frem tidligere denne uken.Vil ta grepAv driftsinntekter på 582 millioner kroner i 2017, satt rederiet igjen med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 80 millioner kroner. Etter skatt endte resultatet på minus 152 millioner kroner.Ved utgangen av året var den bokførte egenkapitalen i rederiet på 333 millioner kroner, mens den langsiktige gjelden beløp seg til 3,8 milliarder kroner. Gjennom reduserte avdrag frem til 2020, og alle forfall utsatt til 2021, har rederiet sikret seg handlefrihet selv om markedet ikke skulle ta seg opp umiddelbart.«Utviklingen i 2017 tyder på at satsingen vår på «Blue Energy» er riktig.  Selv i et krevende år, leverte Olympic Subsea positive resultater for subsea- og fornybar-tjenestene isolert sett. I 2018 har trenden blitt tydeligere, og vi har store forventninger når markedet nå viser klare tegn til bedring», skriver Remøy.Av årsrapporten fremgår det at rederiet vil ta grep for å gjøre profilen som et rendyrket subsea- og fornybarrederi enda tydeligere.- Vi har holdt på med dette i mer enn ti år og med Olympic Subseas flåte på 11 skip som er dedikert for dette markedet er fokuset å ta vår kvalitet og servicenivå et steg videre, sier Remøy.- Kan du si noe om hvilke grep dere vil ta for å tydeliggjøre denne profilen?- Konkret hva dette går ut på, ønsker vi ikke å gå ut med, svarer Remøy.KonsolideringDen Fosnavåg-baserte skipsrederen har ved flere anledninger fremhevet behovet for konsolidering. Han har også uttalt at det er noe Olympic Subsea er villig til å være med på. - Vi tror fortsatt at det vil skje en konsolidering i bransjen, og vi har alltid radaren på for muligheter som kan styrke Olympic Subsea, sier Remøy.På spørsmål om Olympic Subsea har vært i samtaler med noen eller jobber med konkrete muligheter nå, svarer han følgende:- Hvis slike muligheter materialiserer seg i konkrete handlinger, vil markedet bli informert om det når tiden er inne.Vil på børsRederiet opplyser i årsrapporten om flere mål det ønsker å oppnå. Blant annet er et mål å være rederiet med den mest erfarne ledelsen og det mest pålitelige mannskapet. Det er også et mål å være attraktivt investeringsobjekt.I tillegg står følgende som et punkt under rederiets langsiktige målsettinger. «Vi skal noteres på børs».- På sikt er det en plan om en børsnotering av selskapet, sier Remøy.Han påpeker at det er noe som fortsatt ligger et lite stykke frem i tid.- Vi er overbevist om at Olympic Subsea vil være et interessant investeringsobjekt, men vi mener selskapet må utvikles ytterligere og markedet bedre seg før en børsnotering blir aktuelt.Betydelig bedringEtter en dårlig vinter, ser Stig Remøy flere lyspunkter for det kommende året innen subsea- og fornybar energi.-Det var svak aktivitet i vinterhalvåret, men fra mars og utover har vi opplevd betydelig bedring i markedet og forventer at 2018 blir bedre enn fjoråret. Ratenivået er også bedre enn sesongen i fjor, sier han. - Vi ser en økt andel av skipene som er sysselsatt innen fornybar energi. I løpet av mai vil trolig alle 11 subseaskipene være i arbeid innen subsea- og fornybar.Når det gjelder lengre kontrakter, merker rederiet at det kommer flere henvendelser, men velger likevel å vente med disse til markedet tar seg ytterligere opp.

olympic subsea
olympic shipping
stig remøy
børsnotering
offshorerederi
subsea
fornybar energi
fosnavåg