Resultatsmell for Posten

Posten har tatt flere grep for å bedre lønnsomheten. 

Børs

Posten melder om et resultat etter skatt på minus 16 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 156 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatnedgangen skyldes tiltakende fall i brevvolum, færre virkedager og manglende betaling for statens kjøp av leveringspliktige ulønnsomme posttjenester. Det har også vært ekstra kostnader knyttet til store driftsomlegginger i postsegmentet og idriftsetting av nye terminaler i det norske logistikknettverket, skriver selskapet i kvartalsrapporten. - Disse kostnadene forventes å avta gjennom første halvår. Samtidig ser vi tegn til økt aktivitet i markedet og vi vinner nye kontrakter. Samlet sett forventer vi bedre resultater utover i 2018, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.Resultatet før skatt ble minus 28 millioner kroner, sammenlignet med 204 millioner kroner i fjor. Justert driftsresultat ble minus 55 millioner kroner, mot 191 millioner kroner året før. Driftsinntektene beløp seg til 5.869 millioner kroner, sammenlignet med 6.094 kroner millioner i 1. kvartal 2017.

posten norge
Nyheter
Børs