Røde tall for Incus Investor

Men topplinjen steg i 1. kvartal.

Incus Investor melder om et resultat før og etter skatt fra videreført virksomhet på minus 21 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot minus 21 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble minus 21 millioner kroner, sammenlignet med minus 18 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble minus 19 millioner kroner, mot minus 16 millioner kroner året før.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 10 millioner til minus 11 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 179 millioner kroner, sammenlignet med 159 millioner kroner i 1. kvartal 2017.Ordreboken eser utSelskapet kan fortelle om en høy ordreinngang.- Vi har gjennom 2017 sett en bedring i markedet for produkter fra Scana Steel Bjørneborg. Denne trenden er ytterligere forsterket gjennom 1. kvartal 2018. Ordrereserven er økende, samtidig som marginene i ordrereservene blir bedre. Dette er ordrer som vil bli produsert og ferdigstilt utover i 2018 og 2019. Kvartalets resultat viser imidlertid at vi også i dette kvartalet har vært preget av lave marginer fra tidligere inngåtte kontrakter, heter det i rapporten.Selskapet ser også bedring i markedet for olje- og gassindustrien.- Dette har vært en tydelig trend gjennom deler av 2017 og inn i 1. kvartal 2018. Vi ser dette i første omgang som en kraftig økning i forespørsler og vurdering av alternative tekniske løsninger. Etter hvert som nye hovedkontrakter deles ut i markedet, vil vi være godt posisjonerte til å ta nye kontrakter i våre offshore-relaterte leverandørselskaper, heter det. Rapporten her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker