Konkurranse- og forbruksmyndighetene i Singapore uttrykker i en foreløpig beslutning at den foreslåtte fusjonen mellom Wilhelmsen og Drew Marine vil dempe konkurransen betydelig i markedet for levering av kjemikalier til vannbehandling, går det frem av en børsmelding.Wilhelmsen er uenige i konklusjonen, og vil bruke retten til å adressere den, samt å fortsette arbeidet mot et positivt utfall.En endelig konklusjon er ventet senere i år.