Shelf Drilling øker inntektene og underskuddet

Økte inntekter til tross, kostnader knyttet til kjøp av tre Seadrill-rigger resulterte i et kraftig resultatfall.

Riggselskapet Shelf Drilling som er notert på den norske OTC-listen, kunne tirsdag melde om en etterlengtet inntektsøkning i første kvartal.Inntektene beløp seg til 147,5 millioner dollar, hvilket er en økning fra samme periode i fjor da inntektene summerte seg til 146,3 millioner dollar.Den lille økningen skyldes primært en økning i inntjeningen fra et av selskapets nybygg som startet på en Thailand-kontrakt i juni i fjor, samt fra de tre premium jack up-riggene selskapet kjøpte fra Seadrill for nøyaktig ett år siden.Alle de tre riggene som Shelf Drilling betalte 225 millioner dollar for, eller rundt 1,8 milliarder kroner, startet på kontrakter i løpet av kvartalet.Inntektsøkningen ble delvis oppveid av at utnyttelsesgraden falt til 63 prosent i årets første tre måneder, fra 70 prosent i samme kvartal året før.Økte kostnaderI tillegg til at de tre ex. Seadrill-riggene bidro positivt til topplinjen, bidro de også med en betydelig kostnadsøkning i kvartalet Sammenlignet med første kvartal i 2017, økte driftskostnadene med over 35 prosent på grunn av kostnader knyttet til reaktivering, kontraktsforberedelser og drift av disse riggene. Nesten halvparten av kostnadsøkningen, nærmere bestemt 8,8 millioner dollar, var knyttet til disse tre riggene.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 49 millioner dollar i kvartalet, mot 69,7 millioner dollar i første kvartal i fjor.Det Midtøsten-baserte riggselskapet satt igjen med et resultat etter skatt på minus 38,5 millioner dollar, mot minus 1,5 millioner dollar i samme periode i 2017.Riggselskapet har en flåte bestående av 39 jack up-rigger, og ved utgangen av kvartalet lå tre i opplag, mens ni ble markedsført for nye oppdrag.Ekstrem konkurranse«Forretningsmiljøet for offshore borekontraktører fortsetter å være utfordrende med fortsatt press på dagratene, men det er indikasjoner på et oppsving i markedet for jack up-rigger», skriver selskapet i rapporten.Det rapporteres om ekstrem konkurranse om kontraktene og at de gjøres til rater som gjør at riggselskapene akkurat dekker driftskostnadene.Videre oppleves det et økende press på å akseptere mindre fordelaktige betingelser i kontraktene, inkludert blant annet lavere eller ingen betaling knyttet til mobilisering og demobilisering.Flere anbudPå den positive siden, noterer selskapet at antallet jack up-rigger på kontrakt har begynt å øke, og viser til en økning på fire prosent fra januar 2017 til mars 2018.Selskapet venter at det snarlig vil komme flere anbud for lengre kontrakter i Midtøsten, noe som vil øke antallet rigger på kontrakt med ytterligere rundt fem prosent.«Vi mener at vil være posisjonert til å dra nytte av den fortsatte økningen I etterspørselen etter jack up-rigger på bakgrunn av vår «track record» og konkurransedyktige lavkoststruktur», er konkluderer Shelf Drilling i rapporten.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også