Skagen-sjefen slutter

Med Storebrand på plass på eiersiden, mener Skagen-sjefen at det er på tide å overlate roret til andre.

Skagen-sjef Øyvind G. Schanke forlater selskapet, går det frem av en pressemelding fra selskapet mandag.Viseadm. direktør Tim Warrington er konstituert som adm. direktør fra og med 14. mai, og styret i Skagen har iverksatt arbeidet med å ansette Schankes etterfølger, opplyses det.- Styret retter en stor takk til Øyvind og ønsker ham lykke til med fremtidige planer. Viseadm. direktør Tim Warrington har mer enn 10 års erfaring i Skagen, og var en naturlig kandidat til rollen som konstituert adm. direktør. Styret har iverksatt arbeidet med å ansette Øyvinds etterfølger, og vi ser frem til å annonsere utfallet så snart som mulig. Skiftet vil ikke medføre noen endringer i ansvaret for forvaltningen, som fortsatt blir ivaretatt av investeringsdirektør Alexandra Morris, sier Odd Arild Grefstad, styreleder i Skagen og konsernsjef i Storebrand.- Jeg ble hentet til Skagen for å videreutvikle selskapet, som da hadde en uavklart eierstruktur. Med Storebrand på plass som langsiktig eier, ble jeg enig med styret at tiden er inne for å overlate roret til andre. Det har vært en spennende og lærerik tid, og jeg vil takke mine gode kolleger i Skagen for samarbeidet, sier Øyvind G. Schanke.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker