Snur skuta: Millionforbedring for NorAm Drilling Company

Endelig peker pilene oppover.

Børs

John Fredriksen-kontrollerte NorAm Drilling Company har slitt seg igjennom de siste årene med fallende oljepriser og sviktende inntjening.Riggselskapet, som eier og driver ni høyspesifikasjons landrigger i Permian-bassenget i USA, har ved flere anledninger vært nødt til å be långiverne om lettelser på grunn av trøbbel med å oppfylle forpliktelsene.Etter at oljeprisene virkelig har fått fart på seg de seneste månedene, begynner ting å lysne – også for Fredriksens rigger på land.Alle selskapets ni rigger er nå på kontrakt. Tre er på såkalte brønn-til-brønn kontrakter, mens resten er på lengre periodekontrakter.Av den ferske kvartalsrapporten, fremgår det at utnyttelsesgraden var på 99,4 prosent i første kvartal, det vil si på linje med kvartalet før.Driftsinntektene var imidlertid én million dollar høyere, og endte på 18,2 millioner dollar på grunn av høyere rater.Sammenlignet med første kvartal i fjor, tilsvarer det en bedring på 4,8 millioner dollar.Venter høyere inntjeningMed alle riggene i drift og høyere rater, økte driftsresultatet fra minus 2,0 millioner dollar i første kvartal 2017, til pluss 1,2 millioner dollar i første kvartal i år. Det er en dobling fra forrige kvartal.På bunnlinjen er det fortsatt rødt. Minus 1,5 millioner dollar, viser fasiten, mens fjorårets førstekvartal bød på et underskudd på 4,6 millioner dollar.Utviklingen til markedet gir imidlertid håp om at det snart skal være positive fortegn også på bunnen.- Markedet ventes å være stabilt eller fortsette å forbedre seg gjennom 2018, spesielt i Permian-bassenget, såfremt det ikke oppstår negativ volatilitet i WTI-oljeprisene, skriver selskapet i rapporten.- Som et resultat, venter vi at riggutnyttelsesgraden vil fortsette å matche vår nær 100 prosents utnyttelse i 2017 og første kvartal 2018. Vi venter også at dagratene skal fortsette å øke gjennom året, selv om takten til økningen kan moderere seg noe.Selskapet regner derfor med at inntektene skal øke tilsvarende.Tommel oppI tillegg til egenkapital er selskapet finansiert med et senior sikret obligasjonslån med løpetid på fem år og en fast kupongrente på 9,0 prosent, som ble utstedt i 2014.Totalt utestående beløp er 97 millioner dollar, tilsvarende 776 millioner kroner. Flere ganger har riggselskapet vært nødt til å be om lettelser i lånebetingelsene.Senest 12. mai ble det innkalt til et obligasjonseiermøte da selskapet igjen måtte erkjenne at det ville være i brudd med lånebetingelsene knyttet til egenkapitalandel og minimumslikviditet for resten av året.Forslaget til obligasjonseierne denne gangen var at kravet til egenkapitalandel ble redusert til 23,5 prosent fra 35 prosent fra og med 1. juli til og med 1. januar 2019, og at kravet til minimumslikviditet – som tidligere – ble redusert fra ti til fem millioner dollar.I tillegg ble det fremmet forslag om endringer i avdragsprofilen. Som kompensasjon til obligasjonseierne for å godkjenne forslaget, ble det foreslått en engangsutbetaling på 200.000 dollar.Fredag ble det stemt over forslaget, og ifølge kvartalsrapporten fikk selskapet tommelen opp av obligasjonseierne.Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet en kontantposisjon på 11,5 millioner dollar, opp fra 7,8 millioner dollar ved utgangen av 2017.Fredriksens Geveran Trading eide ved utgangen av kvartalet 58,07 prosent av aksjene i selskapet, mens Astrup-selskapet Pactum eide 19,96 prosent.Tredje største eier er det skipseiende selskapet til John Fredriksen, Ship Finance, med 4,49 prosent av aksjene. 

john fredriksen
noram drilling
usa
landrigger
kvartalsrapport
permian
skiferolje
Nyheter
Børs