Sparebanken Sør leverer

Sparebanken Sør leverer tall for 1. kvartal 2018.

Sparebanken Sør melder om et resultat etter skatt på 238 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 210 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 315 millioner kroner, sammenlignet med 276 millioner kroner i fjor.Driftsresultat før tap kom på 315 millioner kroner i første kvartal 2018, mot et resultat på 291 millioner kroner i samme kvartal året før.Netto renteinntekter ble 425 millioner kroner i perioden, mot 401 millioner kroner året før.Sum netto inntekter ble 527 millioner kroner, mot 490 millioner kroner i fjor.Styret er tilfreds med resultatet etter første kvartal 2018, går det frem av rapporten.Konsernet forventer en utlånsvekst i overkant av kredittveksten i 2018.Videre går det frem at banken har et mål om en egenkapitalavkastning på ni prosent.«Basert på bankens sammensetning av utlånsporteføljen, konjunkturutviklingen og lokale markedsforhold, forventes det at tapene i Sparebanken Sør vil ligge på et lavt nivå også i 2018», heter det i rapporten.Her er rapporten og presentasjonen


Les også