Spetalen vil selge Saga Tankers-aksjer for nær 80 mill.

Øystein Stray Spetalen har hyret inn meglerne i DNB Markets til å gjøre jobben.

Øystein Stray Spetalen vil gjennom sine heleide selskaper Allum Holding AS og Ferncliff AS, selge inntil 47.726.655 aksjer i Saga Tankers, ifølge en melding onsdag.DNB Markets er hyret inn til salget av aksjene som representerer om lag 17,9 prosent av de utestående aksjene i selskapet. Dersom salget blir gjennomført, vil Spetalen og tilknyttede selskaper fortsatt inneha en eierandel på rundt 65 prosent i Saga Tankers.Bakgrunnen for salget er øke aksjens frie flyt, og dermed oppnå større interesse for aksjen.Spetalen har inngått en lock-up avtale med tilretteleggerne for han og hans tilknyttede selskaper på 12 måneder etter aksjesalget. Tilbudsprisen pr. aksje er oppgitt til 1,65 kroner.