Spetalens Saga Tankers-aksjer ble revet vekk

Etterspørselen var skyhøy da Øystein Stray Spetalen bød på rabatterte aksjer.

Hvorvidt det var særdeles dyktige aksjemeglere eller ekstremt lettsolgte aksjer (sannsynligvis en god kombinasjon) vites ikke, men faktum er uansett at Saga Tankers-aksjer for nær 80 millioner kroner gikk som varmt hvertebrød da investor Øystein Stray Spetalen inviterte til salg onsdag ettermiddag.Nøyaktig 2 timer og 23 minutter tok det for meglerne i DNB Markets å selge 47,7 millioner aksjer i Saga Tankers på vegne av Øystein Stray Spetalen og selskapene hans Ferncliff AS og Allum Holding.At aksjene ble solgt til 1,65 kroner pr. stykk, tilsvarende en rabatt på 11,3 prosent fra onsdagens sluttkurs, gjorde nok ikke saken verre for meglerne.Minstetegningen var forøvrig satt til NOK-ekvivalenten av 100.000 euro, tilsvarende 971.000 kroner, noe som også bidro til farten på salget.Økt fri flytBakgrunnen for aksjesalget som innbrakte Spetalen rundt 79 millioner kroner, var å øke den frie flyten i selskapets aksjer samt å opprettholde interessen for disse, ble det opplyst i børsmeldingen.Aksjene som ble solgt utgjorde rundt 17,9 prosent av de utestående aksjene i Saga Tankers.Til tross for at det var en massiv aksjepost som ble solgt, sitter Spetalen fortsatt på en betydelig eierandel.Personlig og gjennom tilknyttede selskaper kontrollerer han 65 prosent av Saga-aksjene etter salget.Spetalen har forøvrig inngått en lock-up avtale med tilretteleggerne for han og hans tilknyttede selskaper på 12 måneder som trådde i kraft umiddelbart etter aksjesalget.Andre profilerte eiere i Saga Tankers er investor Arne Fredly gjennom Apollo Asset Limited, Kjetil Skostad gjennom Tigerstaden AS og Harald Moræus Hanssen gjennom Uthalden AS.Saga Tankers er største eier i offshorerederiet Standard Drilling som meglerhuset Clarksons Platou Securities omtaler som en åpenbar oppkjøpskandidat.Les også: Standard Drilling sikrer Magnus-jobb