Stortingsflertallet vil fjerne særskatt på arbeid i finansnæringen

Flertallet på Stortinget ber regjeringen fjerne ordningen med særskatt på arbeid i finansnæringen.

Børs

Forslaget betyr at det nå igangsettes arbeid med å finne andre modeller, slik at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på 5 prosent kan avvikles og erstattes med en ordning som ikke er en særskatt på arbeid, heter det i en pressemelding fra Arbeiderpartiet. Regjeringen må legge fram et forslag, senest i statsbudsjettet for 2020.Saken ble avgitt i finanskomiteen torsdag. Forslaget er fremmet av Ap, fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti.– Dagens modell er urettferdig og har store negative konsekvenser, spesielt for de små og mellomstore bankene. Dette kan påvirke konkurransen, og det er ikke rettferdig at finansnæringen skal bli straffet for at de har arbeidsplasser rundt om i landet, sier stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap).(©NTB)

stortinget
arbeidsgiveravgift
ap
Nyheter
Børs