Strålende børsår for Stordalen

Petter A. Stordalen henter over 160 millioner kroner i utbytte etter et meget godt år på børsen.

Børs

2017-regnskapet for Strawberry Capital, som eies med 95 prosent av Strawberry Advisory kontrollert av Petter A. Stordalen og hans barn samt fem prosent av daglig leder Kenneth J. Andersen, viser mer enn doblet resultat før skatt fra 2016, skriver DN.Selskapet, som ved utgangen av 2017 eide i all hovedsak norske og nordiske børsnoterte aksjer for omtrent 1,5 milliarder kroner, kunne ifølge avisen realisere salgsgevinster på rundt 210 millioner kroner i fjor.Etter skatt endte fjoråret med et overskudd på 175 millioner kroner, og eierne tar ut 170 millioner kroner i utbytte. Det vil si at Stordalens selskaper får vel 160 millioner kroner mens Andersens selskap Superstocks får resten, skriver DN.

petter a. stordalen
børs
utbytte
Nyheter
Børs