Svak BNP-vekst kan rokke ved renten

I morgen vet vi mer.

SSB legger i morgen frem tall for BNP-vekst i 1. kvartal.Inflasjonstallene i forrige uke økte ifølge flere makroanalytikere risikoen for at Norges Bank må utsette sin første renteøkning i september.En svak BNP-vekst i morgen kan øke denne risikoen ytterligere.Nordea Markets venter en vekst i fastlands-BNP på 0,4 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, mens Norges Bank venter 0,7 prosent.To dårlige tegnFra 3. til 4. kvartal i fjor steg BNP 0,6 prosent. - Nesten alle piler pekte oppover i starten av året etter et veldig sterkt 2017. Likevel har vi den siste tiden fått en rekke nøkkeltall som indikerer at veksten i 1. kvartal var svakere. Produksjonsindeksene og detaljvarehandelen vi har fått så langt indikerer en svak eller fallende produksjon i industri, vare og byggenæringen, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i dagens morgenrapport. - Svake nybyggtall var ingen overraskelse gitt boligkorreksjonen, men detaljhandelen og industriproduksjonen er på den svake siden, legger han til.Men står støttFor tjenestesektoren for øvrig indikerer Norges Banks regionale nettverk ifølge Olsen fortsatt god vekst. - Dette er hovedgrunnen til at veksten trolig holdt seg oppe tålelig bra. Får vi rett, stiller det seg i rekken av skuffende nøkkeltall fra Norge. Svak vekst paret med flat utvikling i antall arbeidsledige og svakere inflasjon enn ventet er argumenter for at Norges Bank kommer til å senke rentebanen i juni, fortsetter sjeføkonomen. - Signalene fra Norges Bank er imidlertid sterke, og vi tror både inflasjonen vil komme opp og ledigheten falle videre, slik at vi holder på vår prognose om renteøkning i september, føyer han tl.


Les også