TargetEveryOne har hentet over 50 millioner

TIlbudet ble overtegnet med åtte millioner kroner. 

Børs

TargetEveryOne opplyser i en melding at tilbudet i forbindelse med børsnoteringen på Merkus Market ble overtegnet.Ifølge selskapet ble tilbudet overtegnet med rett i underkant av åtte millioner kroner sammenlignet med det opprinnelige tilbudet, som var ventet å gi et bruttoproveny på 50 mioner kroner.Det opplyses om at tilbudskursen var satt til 2,25 kroner. 

oslo børs
merkur market
Nyheter
Børs