Targovax: Oppløftende resultater

Targovax har kommet med nyheter rundt ONCOS-102.

Targovax ASA melder at fase I/II-studien med ONCOS-102 i mesotheliom i kombinasjon med kjemoterapi viser oppløftende resultater.Klinisk respons ble observert hos tre av de seks første pasientene, i en sjelden form av lungekreft som er svært vanskelig å behandle.- Vi er veldig fornøyd med å ha fullført safety-delen, og at vi har fått godkjenning til å fortsette med den randomiserte delen av studien. Dette er første gang vi ser klinisk respons for ONCOS-102 i kombinasjon med kjemoterapi, så dette er en viktig milepæl for Targovax og ONCOS-programmet. Det blir spennende å se om denne tidlige indikasjonen på effekt blir bekreftet i den randomiserte delen av studien, sier Magnus Jäderberg, medisinsk direktør i Targovax, i en melding.Forsøket er et randomisert fase I/II studie, med seks pasienter som får ONCOS-102 og pemtetrexed/cisplatin som er nåværende standardbehandling for pasientgruppen med inoperabel malignant pleuralt mesotheliom. Dette er kreft i lungesekken, som ofte er forårsaket av asbesteksponering, og pasientene har få behandlingsmuligheter og svært dårlige prognoser.Målet med studien er å vurdere toleranse, immunaktivering og klinisk respons med kombinasjonen av ONCOS-102 og kjemoterapi, sammenlignet med kjemoterapi alene.I februar rapporterte Targovax at det uavhengige organet «Data and Safety Monitoring Board» (DSMB) hadde vurdert toleranse-data fra den første safety-kohorten, og anbefalt at studien fortsatte inn i den randomiserte fasen uten endringer. I tillegg ble aktivering av både det medfødte og adaptive immunsystemet observert i de første pasientene som ble analysert. Nå har responsraten blitt analysert for alle seks pasienter i safety-kohorten etter seks måneders behandling. Tre av seks pasienter (50 prosent) responderte, med én pasient som viste delvis respons og to pasienter som viste stabil sykdom, i henhold til responsevalueringskriteriene som benyttes i slike studier (RECIST 1.1).Alle pasienter i kohorten fikk ONCOS-102 og kjemoterapi som kombinasjonbehandling. Behandlingen ble gitt som førstelinje i tre pasienter, mens de tre andre hadde fått tidligere behandling med kjemoterapi (andrelinje). To av tre pasienter i førstelinje responderte, mot en av de tre som hadde fått tidligere behandling. Basert på denne tidlige indikasjonen på effekt, og den forutgående anbefalingen fra DSMB, er det nå igangsatt rekruttering til den randomiserte delen av studien. Totalt vil 30 pasienter delta, 20 pasienter i forsøksgruppen og 10 i kontrollgruppen.Dr. Luis Paz-Ares, Leder for kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Hospital 12 de Octubre i Madrid, og ansvarlig lege for studien sier:- Mesotheliom er en krevende sykdom å behandle, og svært få pasienter overlever mer enn 12 måneder fra diagnose. Den kliniske responsen vi observerte hos tre deltakere i sikkerhetskohorten av ONCOS-102-studien er derfor lovende. Vi ser fram til å jobbe videre med den randomiserte delen av studien, og håper denne nye og innovative behandlingen kan komme til nytte for flere pasienter i fremtiden.


Les også