Thinfilm med Blockchain-nyhet

Lanserer nytt produkt.

Thin Film Electronics har i en melding annonsert lanseringen av CNECT Blockchain Services.Ifølge selskapet muliggjør dette produktsporing og sikker overføring av eierskapskapasiteter i CNECT Cloud Platform. Produktet er tilgjengelig og forventes å være distribuert i markedet i løpet av 3. kvartal 2018.