Trump trekker USA fra atomavtalen med Iran

– Jeg kunngjør i dag at USA vil trekke seg ut av atomavtalen med Iran, sier Trump.

Børs

President Donald Trump trekker USA ut av atomavtalen med Iran og vil gjeninnføre sanksjonene mot landet. Europeiske stormakter beklager utviklingen. Presidenten brukte store deler av sin tale tirsdag kveld på å hamre løs på avtalen, som han hevdet ikke har fått Iran til å legge bort sine planer om å utvikle atomvåpen.– Det er en grusom avtale. Den har ikke brakt oss fred og kommer aldri til å gjøre det, sa Trump, som hevdet at avtalen ville føre med seg et atomkappløp i Midtøsten.– Når jeg gir et løfte, holder jeg det, slo Trump fast, med henblikk på valgløftet om å skrote avtalen.Europa beklagerFrankrike, Tyskland og Storbritannia, som alle er part i avtalen, beklager den siste utviklingen, kunngjorde den franske presidenten Emmanuel Macron på Twitter.Det internasjonale regimet for å hindre spredning av atomvåpen står på spill, var budskapet fra ham.Også EUs utenrikssjef Federica Motherini beklager Trumps utspill. EU er fast bestemt på å opprettholde atomavtalen, slår hun fast.Samtidig kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu Trumps beslutning "modig og riktig".- Israel stiller seg fullt og helt bak Trumps krystallklare beslutning i dag, sier Netanyahu.Truet IranTrump viste i sin tale til at Israel nylig la fram angivelige bevis for at Iran ikke har lagt bort sitt kjernevåpenprogram.Han hadde også en klar advarsel til Iran på lager: Landet vil få «større problemer» hvis det fortsetter å arbeide mot å skaffe seg atomvåpen.Trump har fått mye kritikk for å handle alene og i strid med advarsler ikke bare fra europeiske allierte og EU, men også fra Russland og Kina, som begge er parter i avtalen. Han understreket i den forbindelse at USA nøye har rådført seg med sine allierte i Midtøsten og Europa også i Iran-spørsmålet.Presidenten fremholdt at Iran er den staten i verden som i størst grad støtter terrorister og trakk fram landets rolle i konfliktene i Jemen og Syria.Obamas store seierAvtalen om Irans omstridte atomprogram ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, EU og Iran i 2015. Avtalen var en av Trumps forgjenger Barack Obamas viktigste utenrikspolitiske seirer.Formålet med atomavtalen fra 2015 var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet prøvde å utvikle atomvåpen – noe iranske myndigheter gjentatte ganger har benektet. Regimet i Teheran godtok større begrensninger på sitt atomprogram, i bytte mot opphevelse av sanksjoner.Atomavtalen støttes i dag av et nærmest samlet verdenssamfunn. Men det finnes tre viktige unntak: Irans regionale rivaler Saudi-Arabia og Israel, og USAs president Donald Trump.

donald trump
atomavtalen
iran
Nyheter
Børs