Ulltveit-Moe kvitter seg med aksjer i REC

Jens Ulltveit-Moe har solgt flere titalls millioner aksjer i REC.

Umoe AS, som kontrolleres av REC-styreleder Jens Ulltveit-Moe, har solgt 53.861.032 aksjer i REC Silicon, opplyses det i en melding.Aksjene ble solgt til en kurs på 1,3450 kroner.Salget tilsvarer det antallet aksjer Umoe AS hadde på terminkontrakter og som Umoe tok levering av 27. april 2018.Umoe videreførte 31. oktober i fjor terminkontrakten om kjøp av aksjene til en kurs på 1,0741 kroner og gevinsten er følgelig på 14,6 millioner kroner. Etter transaksjonen eier Umoe AS 573.840.870 REC-aksjer, tilsvarende 22,56 prosent av selskapet.Les hele meldingen her.