Voldberg betaler over emisjonskurs i Solon

Tore Aksel Voldberg kjøper Solon-aksjer til en kurs betydelig høyere enn kursen satt i emisjonen.

Investor Tore Aksel Voldberg - Foto: Scanpix
Børs

I dag starter tegningsperioden i forbindelse med reparasjonsemisjonen i Solon Eiendom ASA. Bruttoprovenyet er på inntil 9,54 millioner kroner. Emisjonskursen er 24,10 kroner.Tegningsperioden løper til 8. juni klokken 16:30.I en separat melding fremgår det at Tore Aksel Voldberg gjennom Dukat AS har kjøpt 30.000 aksjer i Solon Eiendom ASA til kurs 28,7105.Ny beholdning gjennom Skøien AS er 8.393.547 aksjer. Voldberg eier dessuten 3.426.453 aksjer gjennom Dukat. Totalt kontrollerer Voldberg 21,059 prosent av selskapet. 

tore aksel voldberg
solon eiendom
Nyheter
Børs