Styremedlem Tore Aksel Voldberg i Solon Eiendom har ifølge en melding kjøpt til sammen 370.485 aksjer i Solon Eiendom til en kurs på 30 kroner per aksje.Voldberg kjøpte 100.000 aksjer gjennom det heleide selskapet Dukat AS og ytterligere 270.485 aksjer gjennom det heleide selskapet Skøien AS.Etter transaksjonen eier Voldberg til sammen 12.190.485 aksjer, tilsvarende 21,72 prosent av aksjene i selskapet.Styreleder handlerSamtidig går det frem at styreleder Simen Thorsen i Solon Eiendom har kjøpt 460.598 aksjer i Solon Eiendom gjennom selskapet Hortulan til kurs 30 kroner per aksje.Etter transaksjonen har Thorsen 4.000.000 Solon-aksjer privat og 11.155.598 aksjer gjennom selskapet Hortulan, tilsvarende 27,00 prosent av aksjekapitalen.Enda en handelVidere tirsdag går det frem at UFI AS, som er eid 33,34 prosent av styremedlem Øystein A. Landvik i Solon Eiendom har kjøpt 158.554 aksjer i Solon til kurs 30 kroner per aksje.Etter transaksjonen har UFI 2.831.275 aksjer i Solon.Videre har UFI total return swap-avtaler med underliggende eksponering for 2.385.808 aksjer.