Vurderer å hente penger

Dwellop vurderer å gjennomføre en rettet emisjon.

Børs

Dwellop vurderer å gjennomføre en rettet emisjon mot selskapets opprinnelige aksjonærer på minimum 77.309.289 aksjer til en tegningskurs på 0,388 kroner per aksje, ifølge en melding mandag.Tanken er å kun gjennomføre emisjonen mot de opprinnelige aksjonærene, men styret vil vurdere å utvide emisjonen til et begrenset antall andre aksjonærer og/eller nye investorer etter distribueringen av aksjer i Dwellop til Hunter Group-aksjonærer 30. mai 2018, opplyses det.Videre har Dwellop intensjon om å gjennomføre den rettede emisjonen innen 8. juni 2018, og selskapet vil samtidig legge inn en søknad om registrering på NOTC-listen.

dwellop
Nyheter
Børs