Vurderer å utstede obligasjonslån

Sparebanken Vest vurderer utstedelse av to nye obligasjonslån.

Børs

Sparebanken Vest vurderer utstedelse av ett 3-årig og ett 5-årig senior usikret obligasjonslån, opplyses det i to meldinger.Med forbehold om markedsforholdene vil obligasjonslånet utstedes i nær fremtid.Les meldingene her og her.

sparebanken vest
Nyheter
Børs