XXL fullfører tilbakekjøp

Tre andre selskaper fortsetter å kjøpe egne aksjer.

Børs

XXL har som en del av sitt tilbakekjøpsprogram i dag kjøpt 43.800 egne aksjer til kurs 73,88 kroner, går det frem av en børsmelding.Etter dette eier XXL 915.490 egne aksjer, tilsvarende 0,66 prosent av utestående aksjer i selskapet.XXL har nå fullført programmet, og kjøpte i alt 683.800 for nesten 50 millioner kroner, tilsvarende en snittkurs på 73,11 kroner.Videre har Hexagon Composites kjøpt 37.100 egne aksjer til snittkurs 22,11 kroner, og er etter dette oppe i 1.342.575 aksjer.Vi tar også med at Evry har kjøpt 5.000 egne aksjer for snittkurs 28,5128 kroner, og dermed er oppe i 50.000 egne aksjer.Til slutt har Stolt-Nielsen kjøpt 6.400 egne aksjer til snittkurs 114,0559 kroner.Sistnevnte har nå 9.942.876 egne aksjer, tilsvarende 15,5 prosent av utstedte aksjer.

xxl
hexagon composites
evry
stolt-nielsen
tilbakekjøp av aksjer
Nyheter
Børs