6,6 mill. aksjer tegnet

Solon har mottatt tegninger for 6,6 millioner aksjer.

Børs

Solon Eiendom har mottatt tegning for rundt 6,6 millioner aksjer i forbindelse med en reparasjonsemisjon knyttet til den rettede emisjonen som ble gjort tidligere i vår, ifølge en børsmelding.Tildeling av aksjer vil skje i henhold til tildelingskriteriene fremsatt i prospektet datert 16. mai 2018, opplyses det.

solon
Nyheter
Børs