AF-datter skal pusse opp brannstasjon

Thorendahl skal rehabilitere Briskeby brannstasjon.

Thorendahl, et selskap i AF Gruppenm har vunnet en betydelig kontrakt med Omsorgsbygg Oslo KF for å rehabilitere Briskeby brannstasjon, fremgår det av en melding. Prosjektet omfatter totalrehabilitering av hovedbygget samt sidebygg, boligdel, øvelsestårn og garasjeanlegg inkludert parkeringsdekke. I tillegg skal en sandsilo på området rives.I henhold til tildelingsbrev vedrørende anskaffelse av samspillsentreprise Briskeby brannstasjon er total evalueringssum på 5,9 millioner lagt til grunn ved evalueringen, skriver AF Gruppen. Det skal i samspillsfasen defineres bygningsmessige arbeider innenfor oppdragsgivers budsjettak på 110 millioner for fase 2 i prosjektet, som i kontrakten er definert som en opsjon. Den velkjente fasaden på byggene øverst i Løvenskiolds gate er definert som bevaringsverdige.


Les også