AF Gruppen bygger i Vestfold

Strøm Gundersen fikk jobben.

Signaturhagen Nøtterøy AS har valgt Strøm Gundersen Vestfold som entreprenør for oppføring av leilighetsprosjektet Signaturhagen på Nøtterøy, går det frem av en børsmelding.Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise med samspill, og kontraktssummen estimeres til 125 millioner kroner, eksklusive moms.Kontrakten omfatter ifølge meldingen prosjektering og bygging av 47 leiligheter med parkeringskjeller, vinterhage, fellesarealer og utomhusarbeider.Salget av leilighetene er allerede i gang og forventet byggestart er 3. kvartal 2018.AF Gruppen er hovedaksjonær i Strøm Gundersen Vestfold.