Foto: AF Gruppen.

AF Gruppen får Statkraft-jobb

3,8 kilometer til kraftmagasin.

AF Gruppen er innstilt av Statkraft Energi om å utføre bygging av ny adkomsttunnel og -vei til Eringsdalen kraftverks magasiner i Høyanger kommune, går det frem av en børsmelding.Byggingen omfatter en 3,8 kilometer lang anleggstunnel, og oppgradering av ca. 10 kilometer anleggsvei fra Eiriksdal kraftverk til Eringsdal.Tunnel- og veisystemet skal gi adkomst til vannkraftmagasinene på fjellet og benyttes ved kommende oppgraderingsarbeider av dammer.Arbeidene starter opp i september 2018, og ferdigstilles i mars 2021, og avtalesummen estimeres til 200 millioner kroner.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også