LAB Entreprenør, et datterselskap av AF Gruppen, har inngått avtale med Skiparviken AS om bygging av et boligprosjekt i Skiparviken i Fana bydel utenfor Bergen sentrum. Prosjektet gjennomføres i totalentreprise og har en kontraktsverdi på cirka 324 millioner kroner, opplyses det. Avtalen omfatter to felt som bygges ut fortløpende. Prosjektet består av 129 leiligheter fordelt på 10 bygg med underliggende parkeringsanlegg. Forhåndssalget har vært godt og planlagt byggestart er 3. kvartal 2018. Forventet ferdigstillelse i 2. kvartal 2021.