Forrige uke la den anbefalte porteføljen til SpareBank 1 Markets på seg 1,7 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,5 prosent.Det betyr at SpareBank 1 Markets kan vise til en oppgang på 15,7 prosent hittil i år mens hovedindeksen er opp 8,1 prosent.Denne uken gjør ikke analytikerne noen endringer.- Med et underliggende sterkt oljemarked støttet av 1) stadig økning i etterspørsel på i overkant av 1 million fat i året, 2) flaskehalser på tilbudssiden og 3) lange periode med økt uttømningshastighet, gjør vi ingen endringer denne uken og beholder vår overvekt mot selskaper eksponert mot et sterkt oljemarked, skriver analytikerne.SpareBank 1 Markets trekker frem Spectrum og Subsea 7 som sine prefererte valg. Analytikerne slår fast at begge er veldig korrelert med oljeprisen, solide kvalitetsselskaper og klare oppkjøpskandidater.
Kjøpsanbefalingene:
  • Norwegian
  • Spectrum
  • Subsea 7
  • Golden Ocean
  • Bank Norwegian