I den siste ukerapporten fra Nordea kan vi lese at analytikerne ikke foretar noen utskiftinger i de norske aksjene som er med i Nordisk 20-listen.Det betyr at BW Offshore, PGS, Subsea 7 og Europris er det norske bidraget i porteføljen.- Europris ble i forrige uke belønnet for selskapet inngår et samarbeid med den svenske unoterte lavpriskjeden Runsvengruppen AB og kjøper 20 prosent av selskapet. Betalinger skjer i Europris-aksjer, og Europris har opsjon på å kjøpe de resterende 80 prosent på et senere tidspunkt. Kjøpet kan over tid skape en ny nordisk lavpriskjedegigant, skriver analytikerne.Nordeas tallknusere minner om at størrelse er viktig i denne industrien da det gir bedre innkjøpsbetingelser hos underleverandørene. Samarbeidet styrker derfor deres positive holdning til Europris.