Anbefaler ti aksjer

Børs

Fredag 1. juni er det seks nye aksjer i Norden topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fire svenske, tre norske og tre danske aksjer. Ingen finske aksjer er med i det gode selskap denne gang.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.  Polarcus Ltd(PLCS.OL) - 31. mai 2018. Siste sluttkurs: 2.27 (0.09)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Polarcus Ltd og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1.60 kroner. Objektivet ved 2.18 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 2.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Polarcus Ltd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2.  Tryg(TRYG.CO) - 31. mai 2018. Siste sluttkurs: 146.7 (0.2)Tryg ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 145 kroner. Videre oppgang til 152 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 145 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3.  Orsted A/S(ORSTED.CO) - 31. mai 2018. Siste sluttkurs: 381.5 (-1.6)Orsted A/S ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 406 kroner etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 380 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 380 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) - 31. mai 2018. Siste sluttkurs: 60.3 (3.6)Scatec Solar ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.89 kroner. Videre oppgang til 64.48 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 44.40 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5.  Castellum(CAST.ST) - 31. mai 2018. Siste sluttkurs: 141.6 (0.65)Castellum ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 144 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 139 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6.  ÅF(AFB.ST) - 31. mai 2018. Siste sluttkurs: 205.6 (6.4)ÅF har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 192 kronor. Videre oppgang til 217 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 190 kronor. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7.  Catena Media PLC(CTM.ST) - 31. mai 2018. Siste sluttkurs: 139 (-0.5)  Catena Media PLC viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 137 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8.  Kværner(KVAER.OL) - 31. mai 2018. Siste sluttkurs: 17.96 (0.16)Kværner ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 17.60 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 17.60 kroner vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9.  Stora Enso R(STER.ST) - 31. mai 2018. Siste sluttkurs: 179.6 (2.6)Stora Enso R ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 177 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) - 31. mai 2018. Siste sluttkurs: 611.4 (2.6)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Chr. Hansen Holding og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 594 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 594 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Chr. Hansen Holding. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

børs
investtech
scatec solar
kværner
polarcus
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse