Anbefaler ti aksjer

Fredag 29. juni er det ni nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av tre svenske, tre norske, tre danske og en finsk aksje.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.   Orsted A/S(ORSTED.CO) - 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 385.4 (1.4)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Orsted A/S og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 406 kroner etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 373 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2.   Alfa Laval(ALFA.ST) - 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 209.3 (-3.2)Alfa Laval viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 206 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 209 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3.   DNB ASA(DNB.OL) - 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 157.2 (-0.3)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i DNB ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 155 kroner. Videre oppgang til 172 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 156 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 156 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4.   SpareBank 1 SMN(MING.OL) - 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 84.2 (0.4)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SpareBank 1 SMN og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 81.70 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 81.70 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5.   Per Aarsleff Holding A/S(PAALB.CO) - 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 225 (-5)Per Aarsleff Holding A/S ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 224 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.6.   Nel ASA(NEL.OL) - 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 3.5 (0.6)Nel ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen nærmer seg motstanden ved cirka 3.70 kroner, noe som kan gi en reaksjon ned. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7.   eQ Oyj(EQV1V.HEX) - 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 8.24 (0.04)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i EQ Oyj og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 8.20 euro, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 8.13 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8.   Ringkjøbing Landbobank(RILBA.CO) - 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 356.5 (2)Ringkjøbing Landbobank ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 375 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 352 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9.   Cherry B(CHERB.ST) - 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 59.9 (0.7)Cherry B har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester støtten ved cirka 59.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10.   Sagax B(SAGAB.ST) - 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 106.2 (0.2)Sagax B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 108 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 100 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.