Anders Buchardt: - Tallene ser dårlige ut, men egentlig går det veldig bra

Et underskudd på nesten 50 millioner kroner har en forklaring.

AB Invest as, som bygger og leier ut hoteller til kjeder som Scandic og Nordic Choice Hotels, fikk i fjor et resultat før skatt på minus 48,1 millioner kroner. Det skyldes en regnskapsmessig forflytning, skriver DN.– Da vi i desember refinansierte vår svenske bankgjeld med et svært attraktivt obligasjonslån, valgte vi å flytte en del rentesikring som det var negative verdier på fra to datterselskaper og opp i morselskapet. Da ble verdien synliggjort. Hadde vi bare latt det ligge der det lå, så hadde overskuddet vært på 76 millioner kroner, sier styreleder Anders Buchardt til avisen.Buchardt sier at utleien av hotellene går godt, bedre enn året før.– På papiret ser tallene dårlige ut, men egentlig går det veldig bra, sier Buchardt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også