Andreassen: Da vil Norges Bank utsette renteheving

Regionalt nettverk tegner ikke et så positivt bilde av utviklingen fremover at det rettferdiggjør renteoppgang, ifølge sjeføkonom Jan L. Andreassen.

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene, skriver sentralbanken på sine hjemmesider tirsdag.Forventningen er at veksten tiltar fremover.Ifølge sjeføkonom i Eika Gruppen Jan L. Andreassen tegner ikke Regionalt nettverk et så positivt bilde av utviklingen fremover at det rettferdiggjør renteoppgang.- Ja, vi har en syklisk bedring, men det er ikke slik at pengepolitikken skal hindre konjunkturoppganger, ei heller at inflasjon og lønnsvekst i enkelte år er nær - eller over - målet, sier Andreassen til Hegnar.no.- Man bør også legge merke til at den faktiske utvikling har vært svakere enn man ventet seg. Lønnsvekstanslaget på 2,8 prosent for inneværende år er akkurat der den bør være, påpeker han.  BoligEllers merker sjeføkonomen seg at man vil øke takten i boligbyggingen.- Her er det grunn til å rope varsko, gitt dagens store utbud, og fallende befolkningsvekst, sier Andreassen.KroneSom alltid, vil sjeføkonomen anbefale at man tar hensyn til kronekursen når man fastsetter renten.- Dagens kronekurs er om lag fem prosent sterkere enn den var ved juletider, sier han.Andreassen er usikker på hvor sterk kronen må bli for å hindre en renteøkning i september, men gjetter på at én krone mot euro ned mot 9,00 vil få Norges Bank til å utsette sin varslede renteheving.