Andreassen om fersk SSB-rapport

- Førsteinntrykket er mer særnorsk optimisme, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

Børs

Statistisk sentralbyrå (SSB) har lagt frem sine økonomiske prognoser, med blant annet utsikter for norsk og internasjonal økonomi.Økonomene i SSB spår lavere vekst for norsk økonomi, og mener samtidig at boligprisfallet er over.- Førsteinntrykket er mer særnorsk optimisme, kommenterer sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen til Hegnar.no, og mener SSB er på linje med Norges Bank og Finansdepartementet.Andreassen trekker frem tre aspekter som gjelder alle miljøer:- Først og fremst er i alle tilfeller rentebanen for høy, all den tid man legger til grunn at Euro-området får en sterk tilstramning i pengepolitikken i tiden fremover.Sjeføkonomen mener Euro-områdets strukturelle utfordringer undervurderes, og handlingsrommet for Norges Bank til å heve renten overvurderes.- Hever Norges Bank i september, med varsel om flere hevinger frem i tid, må en regne med at NOKEUR havner på 8-tallet, sier han.Videre mener Eika-økonomen boligbyggingen i alle miljøer er antatt å holde seg nær det dobbelte av hva det demografiske tilsier.-Fallende befolkningsvekst og overskudd av nye boliger vil prege årene frem til 2022, sier Andreassen.Og siste, men ikke minst:- Phillipskurven er død, hvis den noen gang har vært i live. Lønnsvekstanslaget ligger gjennomgående for høyt, og langt høyere enn i våre naboland, avslutter Andreassen.

ssb
ssbs økonomiske utsikter
jan andreassen
jan l. andreassen
eika gruppen
sjeføkonom
Nyheter
Børs