Atea anker ikke dommen

Eivind Yggeseth

Skuffet over avgjørelsen, men fornøyd med å få redusert boten med 50 millioner kroner.

Onsdag ble det klart at Atea har fått en bot på 10 millioner kroner i bestikkelsessaken i Danmark, og alle de syv tiltalte personene ble kjent skyldig.I en oppdatering onsdag opplyser selskapet at det ikke vil anke dommen. - Selv om vi er skuffet over domstolens avgjørelse, er det formildende aspekter til dommen. Reduksjonen av straffen, fra 60 millioner til 10 millioner kroner, er langt den viktigste av disse og basert på en samlet vurdering har vi besluttet å ikke anke dommen, sier Steinar Sønsteby, konsernsjef i Atea ASA.Atea gjentar tidligere uttalelser om at dommen ikke automatisk vil ekskludere Atea Danmark fra å konkurrere i anbudsprosesser i Danmark, ettersom selskapet har gjennomført programmer i samsvar med EU-lovgivning.Dommen mot Atea vil heller ikke ha noen juridiske konsekvenser for Ateas virksomhet i andre land.Boten på 10 millioner danske kroner vil bli kostnadsført i Ateas resultat for andre kvartal 2018, opplyses det.