Avgjort søksmål for Questerre

Søksmål er avgjort i forbindelse med St. Lawrence Lowlands. 

St. Edouard-brønnen i Quebec, Canada. Questerre. Skifergass.
Børs

Questerre Energy har benyttet en intensjonsavtale med et senior lete- og produksjonsselskap for å avgjøre rettstvisten og anskaffe alle selskapets eiendeler i St. Lawrence Lowlands, ifølge en melding mandag.Etter dette vil Questerre bli operatør på Lowlands-områdene, og vil anskaffe leierettighetene til 753.000 netto acres i Lowlands, samt relaterte brønner, utstyr, geologiske og geofysiske data, i tillegg til en rekke andre eiendeler, opplyses det.Etter transaksjonen vil begge parter fristille hverandre fra alle andre krav relatert til rettstvisten.Transaksjonen krever myndighetens godkjenning. Questerre venter endelig godkjenning rundt utgangen av andre kvartal.

questerre
Nyheter
Børs