Axactor på svenskehandel

Sikrer seg ny portefølje.

Børs

Axactor Sverige har kjøpt en usikret portefølje av misligholdte lån fra en stor, nordisk finansinstitusjon, går det frem av en børsmelding.Porteføljen omfatter både usikrede lån og mikrolån, og har en total utestående balanse på rundt 5,6 millioner euro fordelt på rundt 5.700 konti.John Fredriksen er gjennom Geveran Trading største aksjonær i Axactor, med 27,5 prosent eierandel.Med seg har Fredriksen tungvektere som Torstein Tvenge, Ferd og Arne Blystad gjennom Songa Trading.Aksjonærlisten her.

Nyheter
Børs