Bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA steg 2,0 prosent på årsbasis i 1. kvartal 2018, viser reviderte tall fra amerikanske statistikkmyndigheter torsdag.Konsensus pekte ifølgemot 2,2 prosent vekst på årsbasis.2,0 prosent er for øvrig en nedjustering fra den forrige revideringen til 2,2 prosent.Tallet Fed ser påBNP-veksten i 4. kvartal 2017 var 2,9 prosent.Kjerneinflasjonen (PCE - personal consumption expenditures, eksklusive mat og energi), Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, steg 2,3 prosent i kvartalet, som ventet.Se også: