Bruce tror ikke fallet i ledigheten er over

Har Nordea Markets rett, vil dette støtte opp under Norges Banks syn om at ledigheten skal noe videre ned før den flater ut.

Børs

I dag klokken 10.00 får vi registret arbeidsledighet i mai.«Holder vi deltagere på arbeidsmarkedstiltak utenfor, som er det Norges Bank anslår, har ledigheten beveget seg sideveis de siste månedene og er noe høyere enn Norges Bank anslo i mars. Vi har vanskelig for å tro at fallet i ledigheten er over», skriver sjefanalytiker i Nordea Markets Erik Bruce i morgenrapporten.Han peker på at sysselsettingen så langt vi har tall for (2. kvartal) øker bra og langt mer enn veksten i arbeidstilbudet. Derfor faller ledigheten. At veksten i sysselsettingen plutselig skulle avta markant eller at yrkesdeltagelsen skyter i været har Nordea Markets problemer med å tro.Bruce venter derfor en nedgang i registrert ledighet på mellom 500 og 1000 personer.«Har vi rett, vil dette støtte opp under Norges Banks syn om at ledigheten skal noe videre ned før den flater ut. At den er på et litt høyere nivå, tror vi ikke sentralbanken vil legge mye vekt på».Nok en måned med flat ledighet derimot kan ifølge Nordea-analytikeren bety at Norges Bank i junis pengepolitiske rapport konkluderer med at kapasitetsutnyttingen er litt lavere enn ventet.«Et argument for en noe lavere renteprognose», skriver Bruce.

arbeidsledighet
ledighet
erik bruce
nordea markets
Nyheter
Børs